Használati feltételek

Használati feltételek

Használati feltételek

Ezt a weboldalt a Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, bejegyzett székhelye: 1134. Budapest, Váci út 45. F épület VII. emelet, Átrium Park (a továbbiakban: „Sobi”) működteti.  Önnek, mint felhasználónak el kell fogadnia a jelen Általános használati feltételeket, ha igénybe szeretné venni a weboldalt, ill. a Sobi által itt rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokat és anyagokat. Kérjük, hogy a weboldal használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az Általános használati feltételeket. A weboldalra történő belépéssel, ill. az oldal használatával Ön igazolja, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az Általános használati feltételeket. Amennyiben az Általános használati feltételeket nem fogadja el, kérjük, hogy ne vegye igénybe a weboldalt. Ha úgy dönt, hogy használja a weboldalt, abban az esetben az Adatvédelmi Szabályzatban és a Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatban foglaltak is érvényesek Önre.

Jognyilatkozat

A weboldalon közölt információk és anyagok kizárólag az általános tájékoztatás célját szolgálják. Az orvosi információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvos vagy más egészségügyi szakemberek tanácsát. Az egészségi állapottal kapcsolatos konkrét kérdésekben célszerű egészségügyi szakember véleményét kikérni. A Sobi minden észszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ezen a weboldalon található információk és anyagok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, de nem vállal semmiféle (kifejezett vagy hallgatólagos) szavatosságot vagy garanciát a weboldalon, vagy bármely, a weboldalhoz kapcsolódó más webhelyen vagy webhelyeken közölt vagy azok használata révén szerzett információk, tartalmak, szoftverek, eszközök vagy hivatkozások pontosságára, megbízhatóságára, teljességére vagy aktuális voltára vonatkozóan. A weboldalt és tartalmát a jelenlegi állapotában adjuk közre. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalt kizárólag saját felelősségére veszi igénybe. A Sobi a hatályos jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden felelősséget minden olyan közvetlen, közvetett, véletlenszerű, következményes vagy egyéb speciális kárért, veszteségért vagy sérülésért, amely a szóban forgó információk vagy anyagok használatából, használatának meghiúsulásából, vagy abból ered, hogy a felhasználó ezekre az információkra, anyagokra hagyatkozik. A Sobi fenntartja magának a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül, bármikor módosítsa a weboldalon elérhető információkat és anyagokat.

Hivatkozások

A weboldal olyan külső felek által működtetett független internetes oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyek tevékenységébe a Sobinak nincs beleszólása. A Sobi a hivatkozásokat látogatóknak szánt szolgáltatásként osztja meg az oldalán, és nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmáért. Ezért Ön kizárólag saját felelősségére keresheti fel a Sobi weboldalán keresztül elérhető egyéb weboldalakat.

Szerzői jogok

A weboldalon található összes tartalom (ideértve többek között a szöveges tartalmakat, fotókat és grafikonokat) szerzői jogok védelme alatt áll, és a Sobi, ill. licencadói kizárólagos tulajdonát képezi. Az információkat és anyagokat kizárólag nem üzleti céllal tekintheti meg, másolhatja és töltheti le. Kifejezetten tilos a weboldalról származó információk és anyagok bármilyen egyéb célú felhasználása, ideértve többek között ezek részben vagy egészben történő sokszorosítását, módosítását, terjesztését, átadását vagy értékesítését, licencelését vagy közzétételét.

Védjegyek

A weboldalon található összes védjegy, embléma és objektumszerkezet bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegy, amely a Sobi, a licencadók vagy más harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezi. A tulajdonos előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos a védjegyek, emblémák és objektumszerkezetek felhasználása, letöltése, másolása vagy terjesztése.

Cookie-k (sütik)

A weboldal úgynevezett cookie-kat használ abból a célból, hogy a Sobi információkat gyűjthessen a felhasználók weboldal-használati szokásairól. A cookie-k a felhasználó webböngészőjének memóriájában tárolt kisméretű, szöveges adatfájlok. A Sobi kizárólag A cookie-k használatára vonatkozó részben ismertetett célokra használ cookie-kat. A Cookie-k használatára vonatkozó szabályzatban tájékozódhat részletesebben arról, hogyan alkalmazza a cookie-kat a Sobi a weboldalán.

Adatvédelmi szabályzat

Ha a Sobi jogos érdeke miatt – abból a célból, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára a hozzáférést a weboldalhoz – ez szükséges, a Sobinak jogában áll különféle, személyazonosításra alkalmas információkat, például neveket, internetes protokoll (IP) címeket, e-mail címeket és a weboldalhoz való belépésre használt eszközökön használatos egyéb technológiákra vonatkozó információkat gyűjteni, felhasználni és tárolni. A Sobi kizárólag arra a célra használja fel a felhasználó személyes adatait, amely célból az adatgyűjtést végezte, ideértve többek között azt, hogy lehetővé tegye a weboldalra való belépést és az oldal használatát. A személyes adatai kezelésének módjáról az Adatvédelmi Szabályzatban tájékozódhat részletesebben.

Irányadó jog

A jelen Általános használati feltételekre nézve a svéd törvények az irányadók.

Kapcsolat

A Sobi az mail.hu@sobi.com e-mail címen érhető el.


NP-25228
Az anyag elkészítésének időpontja: 2023. április