Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat erre a weboldalra, valamint a Sobi tulajdonában levő egyéb, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó weboldalakra érvényes. Kérjük, tanulmányozza át alaposan az Adatvédelmi Szabályzatot! Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Az Adatvédelmi Szabályzat ismerteti, hogy milyen személyes adatait gyűjthetjük és kezelhetjük olyankor, ha Ön a Sobi tulajdonában levő, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó weboldalra látogat, továbbá hogyan használhatjuk fel ezeket az információkat. A Szabályzat ismerteti az Ön adatvédelemhez fűződő jogait.

Személyes adatok

Csak abban az esetben gyűjthetünk személyazonosításra alkalmas adatokat, azaz bármely azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információt – például nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet, lakóhely szerinti országra vonatkozó információt -, ha Ön a regisztráció során önként rendelkezésünkre bocsátja ezeket az adatokat, vagy egyéb módon ad át önkéntesen információkat. Ezek az Ön egészségi állapotára vonatkozó, azaz kiemelten érzékeny természetű információkat is tartalmazhatnak.

Adatkezelő

Az Ön adatai összegyűjtését és kezelését az adatbázis kezelőjeként a Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. Magyarországi Fióktelepe („Sobi”), bejegyzett székhelye: 1134. Budapest, Váci út 45. F épület VII. emelet, Átrium Park, e-mail cím: cee-dataprivacy@sobi.com, végzi.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a Sobi jogos érdekében használja fel, weboldala karbantartása és fejlesztése céljából, továbbá azért, hogy eleget tegyen a tájékoztatásra és szolgáltatásokra vonatkozó igényeknek.
A Sobi az Ön által megadott személyes adatok némelyikét azt követően kezeli, hogy megszerezte az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez. Ilyen esetben további tájékoztatást adunk Önnek a konkrét esetre vonatkozóan, és az adatkezelését megelőzően hozzájárulását kérjük a személyes adatok kezeléséhez. Ha a hozzájárulás 16 éves kor alatti (vagy az Ön lakhelye szerinti ország jogszabályaiban előírt egyéb, ennél alacsonyabb életkorú) gyermekre vonatkozik, abban az esetben a gyermeket illetően a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulására van szükség.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok

Személyes adatok megadása, ill. regisztráció nélkül is felkeresheti weboldalunkat. Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolatfelvételt szolgáló űrlapokon vagy regisztrációs oldalon keresztül személyes információkat közöl velünk. Ha regisztrál az oldalra vagy személyes adatokat küld be – például azért, mert szeretne e-mailben értesülni legújabb híreinkről –, abban az esetben az önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, úgymint a nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet stb. összegyűjtjük. Egyértelműen jelezzük Önnek, hogy gyűjtjük-e az említett adatokat Önre vonatkozóan, és ha igen, mikor.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?
Ha rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait, azzal hozzájárul, hogy – ha ezt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik – az adatokat felhasználjuk arra, hogy:

  • válaszoljunk az Ön kérdéseire vagy információkérésére, ezenkívül kapcsolatot tartsunk Önnel a weboldalt illetően,
  • rendelkezésére bocsássuk a kért információkat,
  • eleget tegyünk a hatályos jogszabályok előírásainak, például a nemkívánatos események bejelentésére vonatkozó kötelezettségünknek,
  • elbírálhassuk állásjelentkezését,
  • sütiket (cookie-kat) menthessünk el az Ön eszközén, hogy nyomon követhessük azt, hogyan kommunikálnak és navigálnak weboldalunk látogatói, mert így egyéni igények szerint alakíthatjuk ki és továbbfejleszthetjük az oldalt, továbbá tartalom és funkciók tekintetében személyre szabott élményt kínálhatunk felhasználóinknak. A cookie-k használata c. oldalunkon részletesebben is tájékozódhat arról, hogyan használjuk a cookie-kat erre a célra, milyen cookie-kat használunk és ezeket adott esetben hogyan távolíthatja el eszközéről.
  • a weboldalon vagy a mobilalkalmazásban ismertetett, ill. a Sobi és Ön között létrejött megállapodás szerinti egyéb célú adathasználatot megvalósítsuk.

Egyedi azonosításra nem alkalmas, összesített adatokat használunk a webhely és bizonyos oldalak ügyfélforgalmi trendjeinek, az oldalhasználati szokásoknak a megfigyeléséhez, mivel ennek alapján továbbfejleszthetjük az oldal kialakítását, a tartalom elrendezését.

Direkt marketing

Személyes adatait csak abban az esetben használjuk fel reklámcélokra, ha kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy reklámcélú üzeneteket küldjünk Önnek.

Az adatok kiadása

A már említettek szerint külső szolgáltatókat is megbízunk, hogy a Sobi számára vagy vele közösen szolgáltatásokat nyújtsanak, ezenkívül a Sobi tulajdonában álló weboldalak vonatkozásában személyes adatok kezelését végezzék az utasításainknak megfelelően, például piackutatás, adatfeldolgozás, ill. a weboldalunk, az ott közölt tartalmak és programok karbantartása céljából. A külső szolgáltatók számára tilos a szolgáltatásnak a Sobi számára – vagy vele közösen – történő nyújtásán kívül bármilyen egyéb célra felhasználni az adatokat. A Sobi felelősséget vállal a külső szolgáltatók által végzett adatkezelésért, és az érintett szolgáltatókkal kötött írásbeli szerződések révén biztosítja, hogy mindenkor eleget tud tenni a jelen Adatvédelmi Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek. Más külső félnek csak abban az esetben adjuk ki az Ön személyes adatait, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárul, vagy az adatok kiadására jogszabály kötelez bennünket.

Az adatok továbbítása az EGT-n kívüli országokba

A weboldal tulajdonosa, a Sobi [Svédországban]-ban működteti az oldalt, de előfordulhat, hogy más, akár az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országokban működő kapcsolt vállalatainknak, szolgáltatóinknak és szállítóinknak is elérhetővé tesszük vagy továbbítjuk az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat. A személyes adatok védelmének jogi szabályozása nem áll minden országban egyforma szinten, és adott esetben nem biztosít ugyanolyan mértékű védelmet, mint az EGT-államok vagy az Ön lakhelye szerinti ország adatvédelmi jogszabályai. Ilyen adattovábbítás esetén a Sobi minden észszerűen elvárható erőfeszítést és biztonsági óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, és a Sobi felelősséget vállal azért, hogy az adattovábbításra a jelen Adatvédelmi Szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kerüljön sor. Ha kérdése van az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében alkalmazott módszereinkkel kapcsolatban, írjon nekünk a cee-dataprivacy@sobi.com címre.

A személyes adatok biztonsága

Minden észszerűen elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatait megóvjuk az adatvesztéstől, visszaélésektől, illetéktelen hozzáféréstől, kiszivárgástól, adatmódosítástól, ill. megsemmisüléstől, oly módon, hogy alkalmazzuk az ágazatban elvártnak minősülő biztonsági óvintézkedéseket. Az interneten végrehajtott adatátvitel teljes biztonsága azonban soha nem garantálható. Ezért – amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik – nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a személyes adatok biztonsága vagy integritása vonatkozásában.

A személyes adatok megőrzése és törlése

Adatait csak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett célok megvalósításához szükséges ideig, ill. annyi ideig őrizzük meg, amekkora időtartamhoz Ön hozzájárult, kivéve abban az esetben, ha a hatályos jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időtartamot írnak elő.

Tájékoztatás az Ön jogairól

Ön bármikor jogosult hozzáférni személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését kérni, ill. az adatokat más szervezeteknek továbbítani. Jogában áll továbbá az adatkezelés ellen tiltakozni vagy annak korlátozását kérni, továbbá – ha személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulását kértük – a hozzájárulást bármikor visszavonni. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, adatai kezelését attól kezdődően beszüntetjük (ha azonban hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait kiadványokban, például oktatási vagy marketinganyagokban is felhasználjuk, előfordulhat, hogy a személyes adatok egy ideig továbbra is megjelennek a már forgalomban lévő kiadványokban).

Ha bármilyen kérdése, kérése vagy panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatait kezeljük, írja meg nekünk a következő e-mail címre: cee-dataprivacy@sobi.com.  

Ha észrevétele vagy panasza van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, jogában áll panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz Svédországban (svéd elnevezése: Datainspektionen, lásd ezen a hivatkozáson), vagy a lakhelye szerinti országban.

Más oldalakra mutató hivatkozások

Ez a weboldal több olyan más oldalra is tartalmaz hivatkozás, amelyek megítélésünk szerint hasznos információkkal szolgálhatnak weboldalunk látogatói számára. A jelen Adatvédelmi Szabályzat és az ebben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak az ilyen egyéb oldalakra (kivéve abban az esetben, ha a szóban forgó másik weboldal is a Sobi tulajdonában van, és közvetlenül a jelen szabályzat hatálya alá tartozik). Javasoljuk, hogy közvetlenül az érintett weboldalaktól kérjen felvilágosítást azok saját adatvédelmi, biztonsági, adatkezelési és –gyűjtési szabályait illetően. A Sobi nem vállal felelősséget a szóban forgó külső weboldalak semmilyen intézkedéséért, ill. az általuk közölt tartalmakért.

Kapcsolat

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos bármilyen kérdésével, kérésével vagy panaszával forduljon hozzánk bizalommal. Írjon nekünk a következő e-mail címre: cee-dataprivacy@sobi.com.

Leiratkozás a Sobi tájékoztatóiról

Ha úgy döntött, hogy szeretne értesítéseket kapni termékeinkről és szolgáltatásainkról, de később mégsem szeretné igénybe venni ezt a lehetőséget, e-mailben leiratkozhat a cee-dataprivacy@sobi.com címen. A levélben egyértelműen tüntesse fel adatait: nevét, felhasználóazonosítóját (ha rendelkezik ilyennel), regisztrációs adatait (ha rendelkezik ilyenekkel), valamint a weboldal megnevezését.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítására. Az Adatvédelmi Szabályzat jelentős (azaz az Ön jogait érdemben érintő) változásaira vonatkozóan átmenetileg figyelmeztetést teszünk közzé a weboldalon.

NP-25227
Az anyag elkészítésének időpontja: 2023. április